ICU Scandinavia samlar in personuppgifter vid etablering av relationer till potentiella kunder och leverantörer, samt vid drift och logghantering av våra system Boomerang och Coolguard. De personuppgifter som behandlas inom organisationen kan sammanställas enligt följande:

  • nödvändiga personuppgifter för att fullgöra det kontraktuella åtagandet,
  • personuppgifter gällande nuvarande kontaktinformation till den registrerade, samt
  • övriga uppgifter som rör kontraktuella åtaganden.

Dvs. Till alla användare i våra system behövs namn, epost-adress och mobiltelefonnummer för att kunna administrera login-uppgifter i Boomerang och Coolguard samt att kunna distribuera larm och varningar. Vidare har vi ett kontaktuppgifter sparade för er som visat intresse för våra system och där vi för en dialog om eventuell upphandling av Boomerang eller Coolguard.

ICU Scandinavia respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi delar inte dina personuppgifter med andra, annat än särskild information som behövs för beställningar, leveranser, operatörsabonnemang och eventuella återförsäljarkontakter.

Vi har tagit fram ett dokument Information till registrerad, vars syfte och mål är att informera den registrerade om vår verksamhets personuppgiftsbehandlingar, motiv, laga stöd, samt  framlysa och presentera den registrerades rättigheter avseende behandlingen.
Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR-principerna (Lagringsminimering, integritet, ändamålsbegränsning, laglighet, korrekthet, uppgiftsminimering etc.) och vi uppdaterar vår IT-policy, dataskyddspolicy samt förtydligar våra rutiner för insamling, delning, hantering, behandling och gallring av personuppgifter.