Support

Vi har byggt upp en hel organisation för att kunna erbjuda trygghet, säkerhet och god support,  till våra kunder både för Boomerang och Coolguard.

Våra kunder har investerat i ett automatiskt system för kontinuerlig loggning och egenkontroll, då är det också viktigt att det verkligen fungerar hela tiden. Att inte drabbas av långa stillestånd vid eventuella driftsstörningar och att snabbt få hjälp när man stöter på problem eller har frågor.

LCSS står för ”Licence and Customer Support Services” och är ett årligt licens- och supportavtal som vi ingår tillsammans med våra kunder. LCSS-avtalet ger dig support och hjälp via telefon, epost eller web.

Kontakta vår kundsupport om du stöter på frågor eller problem med installationen, konfigurationen eller användningen av ert system. Ange alltid ditt LCSS-nummer när du kontaktar vår kundsupport. Det hittar du på första sidan i ditt LCSS-avtal eller hyresavtal.

Öppettider

mån-fre 9.00-17.00
Högtider stängt

Coolguard www

Tel: +46 (0)8 544 435 55
+45  70 22 84 40
coolguard@icuscandinavia.com

Boomerang www

Tel: +46 (0)8 544 435 60
+45 70 22 84 42
boomerang@icuscandinavia.com

Blanketter

Kontakta alltid supporten först innan du skickar in felande hårdvara.                               Skriv ut blanketten,  fyll i uppgifterna och skicka den till oss tillsammans med paketet   OBS. använd ordentligt emballage och skicka alltid med spårbar försändelse.

Instruktioner

Vi erbjuder kostnadsfria instruktioner för installation av temperatursensorer i korta filklipp. Instruktionerna visar hur du borrar i kylutrymmet, byter batterier, förbereder silikonplugg med mera.