Hållbarhet

ICU Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001

Vi tror på ett hållbart företagande

ICU lägger stor vikt vid att uppfattas som en attraktiv, schyst och tillförlitlig arbetsgivare där individens rättigheter sätts i fokus och prioriteras framför kortsiktiga vinster. ICU sätter stor stolthet i att följa lagar & regler och har som utalda mission att bygga långsiktigt förtroende hos sina nuvarande och framtida kunder.

ICU stödjer FN Global Compact initiativs 10 principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1
ICU stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som vi kan påverka.

Princip 2
ICU försäkrar sig om att inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3
ICU upprätthåller föreningsfrihet och ett erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4
ICU stödjer ingen form av tvångsarbete.

Princip 5
ICU stödjer ingen form av barnarbete.

 

Princip 6
ICU accepterar ingen form av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7
ICU stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8
ICU tar initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

Princip 9
ICU uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Principle 10
ICU motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning  samt mottagande och givande av mutor.

ISO 9001 & ISO 14001 certifed

Kvalitetsledningssystem ISO 9001.

ICU-Scandinavia-AB-9001-1
Kvalitetssamordnare: Nedim Akbulut
Quality policy
Phone: 08-544 435 61
Email: nedim.akbulut@icuscandinavia.com

Miljöledningssystem ISO 14001. 

ICU-Scandinavia-AB-14001-1
Kvalitetssamordnare: Nedim Akbulut
Environmental policy
Phone: 08-544 435 61
Email: nedim.akbulut@icuscandinavia.com

GDPR (Dataskyddsförordningen), Personuppgiftpolicy hos ICU Scandinavia AB

(kort version nedan – för full version klicka här)

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation – GDPR inom hela EU och det är viktigt för oss att du som besökare och kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakt
Personuppgiftsansvarig: Per Hammargren
Tel: 070-572 37 80‬
Mailadress: per.hammargren@icuscandinavia.com

Kunder
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster du köper av oss, samt för att ta fram och skicka relevant information till dig. Som kund hos oss behöver du inte göra något med anledning av detta, men läs gärna vidare om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Tredje part
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Vilka rättigheter du har över dina data
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Informationssäkerhet

Klicka här för full version