Coolguard Temperarture Monitoring

AUTOMATISK TEMPERATUR ÖVERVAKNING

Om du har många verksamheter, exempelvis kommuner eller större restaurangkedjor, kan du med fördel utgå från en mall vid uppläggning av verksamheterna. Dessa kan naturligtvis kompletteras med kontrollområde och arbetsuppgifter som är unika för just den specifika verksamheten.

Coolguard Temperarture Monitoring

Webbaserat verktyg

Hanterar och dokumenterar ditt egenkontrollprogram och dina temperaturer.

Automatisk temperaturkontroll

Systemet påminner och hanterar arbetsuppgifter, avvikelser och temperaturlarm. Om du dessutom använder Coolguard temperaturinsamling får du automatiskt in dina temperaturer i dina arbetsuppgifter. Snabbt och enkelt. Vid revision kan du visa full dokumentation och historik.

Temperature montitoring control flöde

Hur fungerar det?

När du har bestämt dig för COOLGUARD får du inloggningsuppgifter och kan logga in. Det första man bör göra är att mata in sitt egenkontrollprogram samt att sätta larmgränser på temperaturnoderna. Detta görs genom att skapa ett antal kontrollområden där du sedan skapar dina arbetsuppgifter. Du sätter intervall och ett startdatum. Det är från detta datum som arbetsuppgifterna genereras. Sen är du igång. Under respektive kontrollområde kan du lägga upp obegränsat med arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna periodiserar du i ett enkelt verktyg. När och hur ofta ska arbetsuppgifterna utföras?

Fördelar med Coolguard

Eftersom systemet är webbaserat har du åtkomst till ditt egenkontrollprogram och dina temperaturer från vilken uppkopplad dator/smartphone som hest. Du kan alltid kontrollera status och plocka fram rapporter och annan dokumentation. Du behöver inte tänka på backup, installationsproblem eller problem som kan uppstå om du vill ha tillgång från flera datorer. T ex från arbetet och hemifrån. COOLGUARD är driftat i Microsoft miljö med dagliga backuper, virusskydd mm. Dessutom har ICU en egen utvecklingsavdelning vilket gör att nya myndighetskrav kan implementeras direkt och utveckling av ett hela tiden mer användarvänligt gränssnitt.

Systemets uppbyggnad

Kontrollområden

Kontrollområde är de område i din verksamhet som är skyldig att ha egenkontroll. Under kontrollområdena ligger själva arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter-kontrollpunkter

Arbetsuppgifterna genereras från respektive kontrollområde och i det intervall du har periodiserat dom. Om en arbetsuppgift skulle förfalla skapas en avvikelse. Om du använder Coolguard temperatursystem kan du enkelt koppla handenheten mot din arbetsuppgift. T ex vid ankomstkontroll är detta effektivt och tidsbesparande och samtidigt minskar risken för slarv och missar. Du mäter t ex emballaget på den inkomna varan – i och med detta kvitteras arbetsuppgiften och temperaturen sparas med den. Om temperaturen skulle vara för hög – skapas en avvikelse automatiskt.

Ansvarig

Varje arbetsuppgift kopplas ihop med en ansvarig. Det är vem som bär ansvaret att arbetsuppgiften utförs. Antalet ansvariga är obegränsat vilket gör att du kan specificera dina arbetsuppgifter så detaljerat som din verksamhet kräver. T ex Kök, Disk, Kökschef, Varumottagning etc.

Avvikelser

Systemet innehåller flera olika typer av avvikelser. Dels avvikelse genererad från förfallna arbetsuppgifter men även manuellt skapade avvikelser. För de kunder som även har den automatiska temperaturinsamlingen finns det även avvikelse på temperaturlarm, dygnsmedeltemperatur samt felaktiga handenhetsmätningar.

Alla avvikelserna går att delkvittera i upp till 10 olika steg.

Dokument

Systemet lagrar dina HACCP dokument snyggt och prydligt i ett fliksystem likt en pärm. Har du lagt upp ditt egenkontrollprogram som pdf i dokumenthanteringen är denna även åtkomligt snabbt och enkelt från rapportsidan.

Rapporter

I COOLGUARD finns flera rapporttyper för att underlätta kontrollen. Det finns temperaturrapportern, Avvikelserapport, kontrollområdesrapport samt händelseloggrapport. Allt för att ge överskådlighet på ett snabbt och enkelt sätt. Dessutom måste dokumentation vara tillgänglig för alla vid en revision.

Mallstyrd egenkontroll

Om du har en större organisation med flera verksamheter finns möjligheten att administrera ditt egenkontroll program via mallhantering. Verksamheternas egenkontrollprogram är kopplade till en central mall och all förändring görs av administratören i den centrala mallen. I den mallstyrda egenkontrollen kan man också välja om verksamheterna kan lägga till egna arbetsuppgifter eller om allt skall gå via mallen. Dessutom förenklar mallhanteringen administrationen betydligt om du har många verksamheter. Istället för att uppdatera egenkontrollprogram på 20 verksamheter gör du det på ett ställe – i mallen – och skickar med ett klick ut dina uppdateringar.

Temperaturinsamling

ICU’s temperaturinsamlings produkter är kompatibla med COOLGUARD. Temperatursystemet består av en centralenhet – GateWay som skickar temperaturer till COOLGUARD via XML. Vidare finns det 4 olika typer av givare för själva temperaturinsamlingen. Fasta givare monteras i kyl/frys och loggar automatiskt dygnsmedeltemperatur. Denna enhet kommunicerar med centralenheten trådlöst så inga svåra kabeldragningar behövs. Skulle en enhet få höjd temperatur skapas ett temperaturlarm och ett SMS går iväg till ett i förväg registrerat SMS nr. Handenheten är en portabel enhet som mäter via IR eller mätsticka. Du har möjlighet att lägga upp 63 olika varugrupper i handenheten. Handenheten kommunicerar trådlöst med centralenheten. Nedkylningsnod. Nedkylningsnoden mäter och dokumenterar nedkylningsprocessen utifrån en starttemp, sluttemp och tid. Mätningen returnerar ok eller ej ok – Vid ej ok skapas dessutom en avvikelse. Hela nedkylningskurvan presenterar i COOLGUARD med en lättöverskådlig graf. Alla mätningar ger möjlighet till kommentar.

Följande temperaturinsamlings-alternativ finns till Coolguard

 • CoolGuard GateWay
  Temperaturmätning i realtid via internet.
  Trådlösa noder, handenhet, nedkylningsnod
 • BoomBridge One
  Temperaturmätning i realtid via internet.
  Trådade noder
 • Coolguard SMS
  SMS baserad temperaturinsamling. Lämplig på platser utan permanent internetuppkoppling.
  Trådlösa noder, handenhet, nedkylninsnod
 • Manuell temperatur
  Användaren matar själv in sina temperature i Coolguard.


Manuell nod möjliggör manuell temperaturinsamling. Du mäter temperaturen och fyller i en textruta i COOLGUARD för dokumentation.

Temperarure logging nodes

 

COOLGUARD Touch

COOLGUARD touch gränssnittet som du arbetar i. Med en skärm uppsatt ute i verksamheten kan alla se direkt på skärmen vilka arbetsuppgifter som skall utföras när och av vem. Ev. avvikelser blir snabbt uppmärksammade och åtgärdade samtidig som alla i köket/verksamheten blir medvetna om vilka myndighets- och interna- krav som finns.

Du sätter upp ditt egenkontrollprogram med COOLGUARD via den webbaserade administrationsdelen och accessar den med din skräm ute i verksamheten. Har du en smartphone kan du även arbeta via denna var du än befinner dig. Kvittera avvikelser och arbetsuppgifter i din telefon samt få tillgång till temploggar och händelseloggar. Har du temperatursystem inkopplat kan du snabbt och enkelt få tillgång till loggar och grafer samt kontrollera larmkopplingarna per givare.

COOLGUARD touch finns till dator med touch panel, iPhone, iPad, iPod och Android

Vem kan använda Coolgurad?

I stort sett alla verksamheter med egenkontrollskrav kan använda COOLGUARD. Systemet lämpar sig mycket väl både till den enskilda verksamheten som till koncern-verksamhet med många spridda verksamheter. Kunden kan ha obegränsat med verksamheter och användare. Användarna knyts till en eller flera verksamheter vilket gör att endast relevant information visas för användaren.

Roller

I COOLGUARD är alla användare kategoriserade i olika roller. De fem roller som finns är Utförare – Användare – Verksamhetsansvarig – Områdesansvarig – Administratör.

Administratör

Full åtkomst till systemet. Har möjlighet att lägga upp nya användare och verksamheter. Skapa och redigera mallar och kontrollområde på alla verksamheter i databasen. Denna roll är lämplig för kunder med flera verksamheter. Denna roll kräver egen databas.

Områdesansvarig

Åtkomst och redigeringsmöjligheter på kontrollområde, arbetsuppgifter. Ej åtkomst till administrationen. Om du är en enskild verksamhet kommer din roll att vara områdesansvarig.

Verksamhetsansvarig

Som Områdesansvarig dock utan möjlighet att skapa nya, redigera och radera arbetsuppgifter.

Användare

Åtkomst till kvitteringsfunktion samt dokument. Ej möjlighet att ladda upp dokument.

Utförare

Kan endast skriva ut arbetsuppgifter och rapporter. Ej möjlighet till kvitteringsfunktion.