Om ICU

ICU Scandinavia AB är ett privatägt företag verksamma inom områden såsom loggning, övervakning och kvalitetssäkring. Vi säljer automatiska system för kvalitetssäkring i laboratorier, kyllagring och matsäkerhet som uppfyller regulatoriska krav på loggning och dokumentation.

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar som är anpassade efter våra kunders villkor, deras applikationer och branscher.

Vårt huvudkontor finns i Täby, Stockholm,  men våra kunder och partners är spridda över hela världen.

Dåtid, nutid och framtid

solpic_small

ICU Scandinavia grundades 1992 som ett utvecklingshus inom elektronik- och IT-branschen. Företagets inriktning var att hitta olika lösningar för övervakning och styrning i olika industriapplikationer. Namnet kom att bli ICU Scandinavia AB, som anspelar på övervakningsområdet genom den engelska förkortningen av ”jag ser dig”, dvs. ICU — I see you.

1997 tog ledningen ett strategiskt beslut att utveckla egna produkter för loggning och övervakning i Laboratorier, kvalitetssäkringssystemet Boomerang.

I början av 2003 identifierade ICU Scandinava ett “nytt” stort marknadsbehov för kvalitetssäkringssystem: Matsäkerhet i storkök.

2007 introducerade ICU Scandinavia Server/Klient versionen av Boomerang, som gjorde det möjligt att koppla ihop loggning i flera lab till samma Boomerangsystem. Stora Boomerangsystem kunde täcka in hela sjukhuset, hela landstinget eller företag som har laboratorier utspridda över ett geografisk spritt område såsom hela Sverige eller hela Skandinavien.

2011 definierade ICU Scandinavia tre affärsområden; Laboratorier, Kyllagring och Matsäkerhet. Detta år introducerades även web-versionen av Boomerang (Boomerang-in-the-cloud eller Molntjänsten Boomerang) som främst riktar sig till den växande apoteksmarknaden och andra aktörer inom kyllagring och logistik.

I Mars 2012 förvärvades Coolguard. I och med förvärvet av “konkurrenten” Coolguard fördubblade ICU Scandinavia kundbasen inom affärsområdet Matsäkerhet till över 800 kunder.

lcss picture

Idag är ICU Scandinavia ett ingenjörsbaserat produktbolag som tar fram skräddarsydda lösningar anpassade efter våra kunders behov. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi Boomerang och Coolguard helt och hållet på basis av vilken funktionalitet som efterfrågas, inte baserat på vilken teknik som finns att tillgå. Vi är stolta över att kunna säga att alla nya funktioner i Boomerang och Coolguard härstammar från idéer av våra kunder som använder systemen.

Antal kunder som använder Boomerang och Coolguard för kvalitetssäkring ökar hela tiden och idag används våra system över hela världen, vi har kunder i Danmark, Finland, Indien, Italien, Kina, Norge, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Storbritannien och Österrike.

Boom_man with beard

Vi på ICU Scandinavia har ett tydligt uppdrag; att leverera “automatiska system för kvalitetssäkring i laboratorier, kyllagring och matsäkerhet som uppfyller regulatoriska krav på loggning och dokumentation”.

Vår vision är att över Internet koppla ihop automatiska system för kvalitetssäkring till många tusentals kunder (laboratorier, apotek, hotell, restauranger, logistikföretag och varuhus) över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

– Genom att använda CoolGuard så har arbetet med HACCP och temperaturloggning underlättats avsevärt.
Anna Dalmo, Kostekonom, Landstinget Västmanland
– Takket være Boomerang og oppsatt logging / mail/ sms varsling reddet en av apotekene våre hele sitt kjølelageret på kjølerom i kjeller for noen uker siden. Herlig!
Hans Christian Alstad, IKT-sjef, Sykehusapotekene i Midt- Norge HF
”- Etter installering av Boomerang, har vi god oversikt over våre dyrkningsforhold i IVF-laboratoriet. Vi føler oss helt trygge på at inkubatorene våre holder rett temperatur og CO2-konsentrasjon, og at frossen sæd og embryo holder riktig temperatur i LN2-tankene våre. Vi har full oversikt over hele systemet via CCP-dispalyet i laboratoriet, og får SMS ved avvikelser når vi ikke er på jobb. Dessuten lagres alle målinger i Boomerang databasen, slik at vi lett kan gå tilbake å sjekke tidligere målinger hvis vi ønsker dette.”