Sedan många år samarbetar vi med Pentronic när det gäller temperatursensorer, kalibrering och mätteknik. Pentronic’s senaste kundtidning har kalibrering och spårbarhet som tema. Den som är intresserad av ämnet hittar mycket matnyttig information där, det finns bland annat ett reportage om vårt partnerskap och samarbete.