Vad temperatur är …

/, Tips & trix/Vad temperatur är …

Vad temperatur är …

Temperatur är en numerisk representation av varmt eller kallt,  i jämförelse mot fixpunkter. Typiska fixpunkter är den punkt vid vilken vatten fryser och kokar.

Intuitivt, har människor varit medvetna om temperatur under en lång lång tid: elden är varm och snön är kall. Ändå har en fullständig bedömning av komplexiteten av temperatur och dess mätning utvecklats relativt långsamt. Idag är Temperatur den i särklass mest uppmätta parametern. Uppmätt temperatur påverkar den fysiska, kemiska och biologiska världen på många sätt ….

Mätning av temperatur …

Vi vet inte mycket om huruvida de gamla grekerna eller kineserna hade metoder att mäta temperatur, utan så vitt vi vet startade mätning av temperatur under renässansen.

Flera uppfinnare arbetade med olika manicker för att mäta temperatur under senare delen av 1600-talet, men Galileo är den mest kända och rapporterades att ha byggt en anordning som visade temperaturförändringar någon gång runt 1592. Galileo-termometern verkar ha använt sammandragning av luften i ett kärl för att upprätta en vattenpelare, höjden av den kolumn som anger omfattningen av kylning. Men resultatet var starkt influerad av lufttryck och var egentligen kanske inte mycket att lita på.

Termometern som vi känner den uppfanns 1612 av Santorio Santorii (Italien). Han förseglade vätska inuti ett glasrör och observerade hur vätskan flyttas upp röret när den expanderar. En skala på röret gjorde det lättare att se förändringar, men systemet saknade precisa enheter.

Skalor och enheter

Det finns tre stora temperaturskalor som används idag. Fahrenheit är den standard som används för att mäta temperaturen i USA, men resten av världen använder Celsius. Kelvins skala används ofta i den vetenskapliga världen.

  • Fahrenheitskalan (uppfanns av den tyska fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit runt 1720), delade frys- och kokpunkter vatten i 180 grader. Han fastställde att 32 grader var fryspunkten för vatten och 212 grader var kokpunkten för vatten.
  • Lite senare kom den svenska astronomen Anders Celsius ut med Celsius skalan (ibland kallad Centigrade skalan). Den är uppdelad i 100 grader, som separerar kokpunkt och fryspunkten för vatten. Den ursprungliga skalan hade 0 som kokpunkten för vatten och 100 som fryspunkten, men ganska snart efter upptäckten så vände han runt på skalan. Celsius-skalan antogs 1948 av en internationell konferens om mått och vikter och skalan är den föredragna temperaturmätaren för vetenskapliga applikationer liksom för de flesta av världens länder utanför USA.
  • Lord Kelvin (Skottland) kom upp med sin temperaturmätare 1848, känd som Kelvin-skalan. Han baserade det på idén om den absoluta temperaturen, en teoretisk temperatur, vid vilken alla ämnen saknar värmeenergi. Det finns inga negativa tal på Kelvin-skalan, 0 K är den kallaste temperatur som är möjlig. (Den absoluta nollpunkten omvandlas till – 273,15 ° C och – 459,67 ° F). Enheterna på Kelvin-skalan har samma storlek som de i Celsius skala, förutom att Kelvin skalan sätter sin lägsta temperatur vid 0.

Idag definieras temperaturmätningsskalor i ett dokument med titeln International Temperature System 90, ITS-90.

Av | 2016-03-11T08:34:10+00:00 11, mar, 2016|Okategoriserad, Tips & trix|

Om författaren:

Per Hammargren och är försäljnings & marknadschef på ICU Scandinavia. Han är en av grundarna av ICU Scandinavia och har en bakgrund inom IT.