I den nya uppgraderingen i CoolGuard touch är fokus på uppföljning. Den tidigare släppta performanceloggen har fått sällskap av två nya rapporter. Arbetsuppgifter samt avvikelser.
Arbetsuppgiftsrapporten är en månadsrapport som visar stapeldiagram på kvitterade/förfallna arbetsuppgifter.

worktask

Avvikelserapporten visar dom 12 senaste månadernas avvikelser uppdelat på 3 kategorier. Förfallna arbetsuppgifter, temperaturavvikelser samt manuellt skapade avvikelser.

deviation

Båda rapporterna kommer man åt från startsidan samt på rapportsidan under övrigt.

Utöver uppföljningsrapporterna innehåller senaste uppgraderingen även ett enklare sätt att återställa larm på.

alarm

Vid ett temperturlarm kommer det med en länk i SMS eller e-post – till en app, där all information om larmet finns. Där det även finns möjlighet till att återställa larmet – snabt och enklet. På så sätt gör du systemet öppet för nya larm och du slipper alltså att logga in i systemet för att återställa temperaturlarm.

Förutom ovanstående har även midre bugg och brister fixats till.