Support

ICU Scandinavia support

Våra kunder har investerat i ett automatiskt system för kontinuerlig loggning och egenkontroll och då är det också viktigt att det verkligen fungerar hela tiden. Att inte drabbas av långa stillestånd vid eventuella driftsstörningar och att snabbt få hjälp när man stöter på problem eller har frågor.

Boomerang Quality Assurance Lab

Boomerang Support

Logga in till Boomerang här

Öppettider:
Månd–Fred 9.00– 17.00 CET
Telefon
+ 46 (0) 8 544 435 60
Telefon + 45 70 22 84  42
E-post: boomerang@icuscandinavia.com

Coolguard Temperarture Monitoring

Coolguard Support

Logga in till Coolguard här

Öppettider:
Månd–Fred 9.00– 17.00 CET

Telefon+ 46 (0) 8 544 435 55
E-post: coolguard@icuscandinavia.com

LCSS står för ”Licence and Customer Support Services” och är ett årligt licens- och supportavtal som vi ingår tillsammans med våra kunder. LCSS-avtalet ger dig support och hjälp via telefon, epost eller web. Kontakta vår kundsupport om du stöter på frågor eller problem med installationen, konfigurationen eller användningen av ert system. Ange alltid ditt LCSS-nummer när du kontaktar vår kundsupport. Det hittar du på första sidan i ditt LCSS-avtal eller hyresavtal.

Blanketter

Kontakta alltid supporten först innan du skickar in felande hårdvara. Skriv ut blanketten,  fyll i uppgifterna och skicka den till oss tillsammans med paketet. OBS. använd ordentligt emballage och skicka alltid med spårbar försändelse.

Serviceblankett-felanmälan

Instruktions videor

Vi erbjuder kostnadsfria instruktioner för installation av temperatursensorer i korta filklipp. Instruktionerna visar hur du borrar i kylutrymmet, byter batterier, förbereder silikonplugg med mera.

Klicka här för våra instruktions videos