Bioultra

Frys: -60/-86 , 570 liter

BioUltra biolagringsskåp med ultralåg temperatur är designade och byggda för att hålla, vilket säkerställer maximal ROI samt effektiv användning av resurser. De är noggrant konstruerade för att använda minsta möjliga energi till största möjliga effekt.

Hålla temperaturerna stabila
BioUltra-skåpen säkerställer jämna temperaturer i hela förvaringsutrymmet och snabb temperaturåterställning efter att du har öppnat dörren. Detta gör att du kan lagra blod, vävnad och annat labbmaterial under de säkraste och mest stabila förhållanden som möjligt.

Hybrid
Förutom en vanlig luftkyld kondensor finns BioUltra även tillgänglig med en hybrid vatten/luftkyld kondensor (kräver processvattenförsörjning). Hybridalternativet kombinerar bekvämligheten med minimal värme- och ljudemission från vattenkylning, med säkerheten hos ett redundant kondenseringssystem i händelse av avbrott i tillförseln av processvatten – vilket säkerställer maximal produktsäkerhet och skåpdriftstid.