Ledande på

Automatisk Temperaturövervakning

Automatisk temperaturövervakning och kvalitetssäkring för laboratorier, kyllagring och matsäkerhet som uppfyller alla krav.

ICU Scandinavia automatisk kvalitetssäkring

ICU Scandinavia AB är ett privatägt företag verksamma inom områden såsom loggning, övervakning och kvalitetssäkring. Vi säljer automatiska system för kvalitetssäkring i laboratorier, kyllagring och matsäkerhet som uppfyller regulatoriska krav på loggning och dokumentation.

Behovsanalys

När du är intresserad av övervakning och loggning för ditt laboratorium behöver vi analysera era specifika behov. Vilken typ av utrustning har ni och vad vill ni övervaka? Och är din utrustning i samma rum eller är de utspridda i flera eller byggnader. 

Lösningsförslag

Efter analysen tar vi tillsammans fram ett erbjudande. Vi föreslår alltid den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen vad gäller både utrustning, installation och service.

Uppstart

När vi är överrens om ett avtal, och alla förutsättningar är på plats, så börjar vi planera för installation och driftsättning. Vi bestämmer vilka mätpunkter, larm och användare ni skall ha och vilken sorts konfiguration som är den bästa.

Installation

Den fysiska installationen, montering av sensorer inuti din utrustning, är vanligtvis smidig när alla förutsättningar och förberedelser har gjorts. När allt är på plats det är dags för din personal att få sin systemutbildning.

Uppföljning

Eftersom ni har investerat i ett automatiskt system för kontinuerlig loggning och kvalitetssäkring är det viktigt för oss att se till att ditt system alltid är tillgängligt, pålitligt och fullt fungerande. Detta gör vi genom ett service- och supportavtal (LCSS).

Flytt till nytt kontor

Today we move into our new office at Kemistvägen 10A in Täby. After 15 great years on Gribbylundsvägen, it feels exciting and fantastic to move

Read More »

Hållbarhet

ICU är ett IT bolag med ca 20 medarbetare i Sverige,, Polen och Indien. ICUs kunder befinner sig i ett 20 tal länder runt om i världen. ICU som ett relativt litet bolag har också ett relativt litet klimatavtryck, men tar aktiva val för tjänsteresor och främjar digitalt arbete på distans.

Anna DalmoKostekonom, Landstinget Västmanland
Read More
"Genom att använda CoolGuard så har arbetet med HACCP och temperaturloggning underlättats avsevärt."
Hans Christian AlstadIKT-sjef, Sykehusapotekene i Midt- Norge HF
Read More
”Takket være Boomerang og oppsatt logging / mail/ sms varsling reddet en av apotekene våre hele sitt kjølelageret på kjølerom i kjeller for noen uker siden. Herlig! ”
Mette Haug StensenLaboratoriesjef og Senior klinisk embryolog på Fertilitetssenteret i Oslo
Read More
"Etter installering av Boomerang, har vi god oversikt over våre dyrkningsforhold i IVF-laboratoriet."
Previous
Next
Boomerang Quality Assurance Lab

Det blir allt viktigare att kvalitetssäkra verksamheten på laboratorier. Temperaturer ska mätas och mätdata ska vara spårbar enligt god laboratoriesed (GLP) och god tillverkningssed (GMP)