Boomerang Quality Assurance Lab

HJÄLPER DIG ATT KVALITETSSÄKRA DITT LABORATORIUM

Sparar tid – Tillförlitliga mätningar – Monitoring 24/7 – Larm vid avikelser –  alarms – Användarvänligt system –
Automatisk dokumentation och spårbarhet

Boomerang Quality Assurance Lab

Automatiska system för kvalitetssäkring

Uppfyller regulatoriska krav på loggning och dokumentation i laboratorier, kyllagring och matsäkerhet.

Titta på vår presentationsvideo ->>

Övervaka och kvalitetssäkra ditt laboratorium

Att förvara reagenser, vaccin, blodplasma, andra prover eller att odla bakterier och andra organismer kräver att man har kontroll över miljön i t.ex. kyl- och frysskåpet eller inkubatorn. En felaktig temperatur kan bli mycket kostsam och värdefulla prover kan gå förlorade.

Med det automatiska temperaturloggningssystemet Boomerang kan du enkelt övervaka och kvalitetssäkra ditt laboratorium. Boomerang samlar automatiskt in information om temperaturer i t.ex. kyl- och frysskåp, inkubatorer och värmeskåp, och larmar omedelbart när inställda gränsvärden överskrids och hjälper dig hantera din egenkontroll. Boomerang bygger på flexibilitet och erbjuder flera olika sätt att få larm, t.ex. via sms, e-post eller blixtljus och ljudsignal.

Centraliserad övervakning

Med hjälp av trådlös kommunikation kan du centralisera övervakningen oavsett hur många mätpunkter eller laboratorium som systemet omfattar. Boomerang sparar alla mätdata och har inbyggda rutiner för säkerhetskopiering (backup). Det går när som helst att få ut rapporter av historiska data i olika format, t.ex. i Excel. Boomerang kan mäta, förutom temperaturer, även luftfuktighet (RH), koldioxid (CO2), tryck, partiklar i luften och många andra parametrar.

Automatisk temperaturloggning

Det blir idag allt viktigare att kvalitetssäkra verksamheten på laboratoriet. Även från myndigheters håll ställs det krav, bl.a. ska temperaturer mätas och mätdata ska vara spårbar enligt god laboratoriesed (GLP) och god tillverkningssed (GMP). Läser du av temperaturen manuellt, så genererar det en ganska omfattande administration och pappershantering. Eftersom detta förmodligen inte är en huvudsyssla på ditt laboratorium, finns en stor risk för att dokumentationen blir bristfällig.

Quality Assurance Laboratory Map