Produkter

ICU Scandinavia arbetar idag med två varumärken, Boomerang och Coolguard, där bägge är system för automatisk och konitinuerlig temperaturloggning samt webbaserad egenkontroll. Våra kunder använder Boomerang och Coolguard i sitt kvalitets-säkringsarbete.

Vi riktar oss i huvudsak till tre marknadssegment; Laboratorier, Kyllagring och Matsäkerhet.

Naturligtvis passar våra system in på en mängd andra användningsområden, tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera automatisk loggning och kvalitetssäkring inom just din applikation.

Klicka på loggorna här nedan för att läsa mer om våra produkter och kom också ihåg att besöka vår Kunskapsbank!

products segments overview