Project Description

Finns det garantier för att temperaturloggningssystemet alltid fungerar och vad händer om frågor uppstår? I det här dokumentet beskriver vi tjänster och den organisation vi byggt upp för att kunna erbjuda trygghet och säkerhet till laboratorier som väljer att implementera automatiska kvalitetssystem för kontinuerlig temperaturloggning.

När du läst detta white paper rekommenderar vi dig att se vår demofilm!

Läs vårt white paper