Project Description

Ett tänkvärt händelseförlopp:

När temperaturen i kylskåpet lästes av på måndagsmorgonen så upptäcktes att temperaturgränsen överskridits sedan fredagsmorgonens avläsning. – Hur gör man nu? Enligt instruktionen måste man ju kassera hela innehållet i frysen, dvs. alla värdefulla reagenser och prover som lagrats i kylskåpet måste slängas. Katastrof! En säkrare labbmiljö måste skapas.

Efter att ha läst detta white paper rekommenderar vi dig att läsa Krav på kontrollsystem för labb.

Läs vårt white paper