Boomerang på IVF-kliniker

/, 3. Broschyrer/Boomerang på IVF-kliniker
Boomerang på IVF-kliniker 2017-02-07T09:40:48+00:00

Project Description

Kontinuerlig loggning och övervakning är särkilt viktigt på IVF-kliniker, där används Boomerang med fördel för att logga temperaturer, CO2, O2 eller luftfuktighet i inkubatorer och arbetsplatser. Typiskt används sensorer både för benchtop och stora inkubatorer, temperatursensorer för flytande kväve-tankar (LN2-tank) osv. En översikt ges i denna broschyr.
EN
PL