Oberoende sensorer ?

/, Tips & trix/Oberoende sensorer ?

Oberoende sensorer ?

Vi pratar ofta om vikten av att logga med oberoende (eller parallella) sensorer, det vi menar då är att det finns risker med att lita på utrustningens inbyggda sensorer och dess visning.

Det kanske tydligaste och enklaste exemplet ser man hemma i köket där kylskåpets display visar en temperatur, när man sedan öppnar dörren och låter den stå öppen en stund så visar displayen fortfarande samma temperatur. Frågan blir ju då: Är det fortfarande samma temperatur inne i kylskåpet eller visar displayen en felaktig temperatur ?
Så enkelt är det kanske inte ändå, eftersom vi oftast inte vet var någonstans den inbyggda sensor är placerad. Sitter den gömd långt bak i skåpet eller är den monterad nära dörren, är den monterad högt eller lågt? Dessutom kanske displayen inte visar aktuell temperatur utan endast den inställda (önskade) temperaturen ?

Man bör också tänka på att kylskåpets egna temperaturstyrning (reglering) är ett slutet system, där styrningen hela tiden strävar efter att hålla temperaturen vid det förinställda värdet. Dvs. om den inbyggda sensorn av någon anledning börjar avvika eller missvisa (t.ex. visar +4°C när det egentligen är +6°C), så kommer kylskåpets temperaturstyrning aldrig att uppmärksamma det. Då kommer också kylskåpets display att visa +4°C när det egentligen är +6°C.

Dessa enkla exempel visar alltså att det gäller att göra en riskbedömning om du vill ha fullständig spårbarhet på din loggning.

Ifall du monterar in en oberoende sensor för loggning, som är helt frikopplad från kylskåpets temperaturstyrning, så har du full kontroll på den temperatur som du loggar:

  • En temperatursensor registrerar bara temperaturen på exakt den plats där den är monterad, därför är placeringen av sensorn viktig för det du vill mäta. (På varmaste platsen i skåpet eller den kallaste, kanske någon form av kompromiss eller medelgod placering …. du bestämmer själv.)
  • En sensor monterad i luften mäter lufttemperatur …. men du är kanske mer intresserad av kärntemperatur ? Det kan man simulera (efterlikna) genom att placera i sensorn i en behållare med vätska eller kanske i en sk. tröghetsadapter (en kropp med en viss massa som sensorn kan fixeras inuti)
  • En sensor bör kalibreras regelbundet, för att försäkra sig om att den fortfarande visar korrekt temperatur. En oberoende/parallell sensor kan man kalibrera.

Ovanstående exempel med kylskåpstemperaturer är naturligtvis gällande för andra sensorer och andra utrustningar också; t.ex. temperaturer i frysar, CO2 eller luftfuktighet i inkubatorer, lufttryck och flöden i renrum etc.

Av | 2015-07-29T08:01:59+00:00 29, jul, 2015|1. Boomerang - Labb, Tips & trix|

Om författaren:

Per Hammargren och är försäljnings & marknadschef på ICU Scandinavia. Han är en av grundarna av ICU Scandinavia och har en bakgrund inom IT.