Labbutmaningen

Utmaningen för ett laboratorium ligger i att kontinuerligt och pålitligt kunna göra temperaturövervakning. Att kunna göra temperaturkontroll är kritiskt för verksamheten utan att det blir tidskrävande. Man måste kunna reagera i tid om något fel uppstår.

Att förvara reagenser, vaccin, blodplasma, andra prover eller att odla bakterier och andra organismer kräver att man har kontroll över miljön i t.ex. kyl- och frysskåpet eller inkubatorn. En felaktig temperatur kan bli mycket kostsam och värdefulla prover kan gå förlorade.

Det blir idag allt viktigare att kvalitetssäkra verksamheten på laboratoriet. Även från myndigheters håll ställs det krav, bl.a. ska temperaturer mätas och mätdata ska vara spårbar enligt god laboratoriesed (GLP) och god tillverkningssed (GMP).  Läser du av temperaturen manuellt, så genererar det en ganska omfattande administration och pappershantering. Eftersom detta förmodligen inte är en huvudsyssla på ditt laboratorium, finns en stor risk för att dokumentationen blir bristfällig.

Använder du dig istället av en s.k. temperaturlogg så kan du i efterhand ta reda på vilka temperaturvariationer du har haft. Det löser dock inte problemet med att kunna rädda prover om en felaktig temperatur uppstår. Dessa gamla metoder är inte bara riskfyllda, utan tar även tid från ett laboratoriums kärnverksamhet.