2017-02-07T09:40:50+00:00

Hur köper jag och rullar ut ett automatiserat digitalt egenkontrollsystem?

Att köpa ett digitalt egenkontrollsystem är något som man inte gör varje dag. För att ge en bild av hur processen ser ut med köp och roll-out har vi gjort detta dokument. Vad bör man tänka på?