Vi har nu glädjen att offentliggöra att ICU Scandinavia AB fr.o.m. 2018-09-05 är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetet med själva certifieringsprocessen har pågått sedan början av 2018.  Att ICU Scandinavia numera är certifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 betyder att både kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem uppfyller internationell standard. Det skapar goda förutsättningar för resurseffektiva och kvalitetssäkrade processer – och en ökad trygghet för dig som kund.

ISO 9001 certifieringISO 9001 är en internationell standard för ledningssystem för kvalitet. Ett verktyg för att skapa kundtillfredsställelse samt utveckla och förbättra kvalitén av företagets produkter och tjänster. I ISO 9001 ställs krav på förbättring samt utveckling av företagets metoder och processer.

ISO 14001 är även det en internationell standard men utgör ett ledningssystem inom miljö som möjliggör ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Systemet utgör ett verktyg som skall ge en arbetsmodell för ständiga förbättringar och kontroll av företagets miljöaspekter det vill säga företagets påverkan på miljön t.ex. utsläpp till luft, mark eller vatten.

 

– Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra våra interna processer. Certifieringen är ett bevis på att vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständiga förbättringar. Vi är väldigt stolta över certifieringen och jobbar nu vidare med att använda systemet och utveckla det så det stödjer vårt förbättringsarbete så bra som möjligt, säger Thomas Jonsson, VD för ICU Scandinavia AB.

– Att arbeta efter kvalitetsrutiner är ju egentligen ingenting nytt för oss, vi har alltid eftersträvat hög kvalitet i allt vi gör. Kvalitetsarbete handlar också om att ha goda kommunikationsvägar, att engagera medarbetarna, ständigt utveckla sin kompetens samt att ha en metodik för att förebygga eller korrigera problemområden. Den här certifieringen blir ett bevis på att ICU Scandinavia’s kvalitetsarbete faktiskt håller måttet, säger Ulf Strandh Kvalitetschef på ICU Scandinavia AB.