ABOUT US

ICU SCANDINAVIA AB

ICu scandinavia ab Is a privately-owned company that works in fields such as logging, monitoring and quality assurance

We sell automatic quality assurance systems for laboratories, cold storage facilities and food safety that meet the regulatory requirements for logging and documentation.
We also offer tailor-made solutions adapted to our customers’ circumstances, applications and lines of business.
Our head office is located in Stockholm, Sweden, but our customers and partners are located all over the world.

Present

ICU utvecklar och marknadsför två system för kvalitetssäkring, Boomerang och CoolGuard. Boomerang vänder sig till laboratorier och CoolGuard till restaurangkök. Systemen utvecklas helt och hållet på basis av vilken funktionalitet som efterfrågas, inte
baserat på vilken teknik som finns att tillgå. Vi är stolta över att kunna säga att alla nya funktioner i Boomerang och CoolGuard härstammar från idéer av våra kunder som använder systemen.

Antal kunder som använder Boomerang och CoolGuard för kvalitetssäkring ökar hela tiden och idag används våra system över hela världen, vi har kunder i Danmark, Finland, Indien, Italien, Kina, Norge, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Sverige,
Turkiet, Tyskland, Storbritannien och Österrike. Idag har vi mer än 40 000 mätpunkter fördelat på ca 1000 kunder.

Past

ICU Scandinavia grundades 1992 som ett utvecklingshus inom elektronik- och IT- branschen. Företagets inriktning var att hitta olika lösningar för övervakning och styrning i olika industriapplikationer. Namnet kom att bli ICU Scandinavia AB, som anspelar på
övervakningsområdet genom den engelska förkortningen av ”jag ser dig”, dvs. ICU — I see you.

In 1997, management took the strategic decision to develop its own products for logging and monitoring in laboratories – the Boomerang quality assurance system.

I början av 2003 identifierade ICU Scandinavia ett “nytt” stort marknadsbehov för kvalitetssäkringssystem: Mat säkerhet i storkök.

2007 introducerade ICU Scandinavia Server/Klient versionen av Boomerang, som gjorde det möjligt att koppla ihop loggning i flera lab till samma Boomerang system.
Stora Boomerang system kunde täcka in hela sjukhuset, hela landstinget eller företag som har laboratorier utspridda över ett geografisk spritt område såsom hela Sverige eller hela Skandinavien.

2011 definierade ICU Scandinavia tre affärsområden; Laboratorier, Kyllagring och Mat säkerhet. Detta år introducerades även web-versionen av Boomerang som främst riktar sig till den växande apoteksmarknaden och andra aktörer inom kyllagring och logistik.

I Mars 2012 förvärvades CoolGuard. I och med förvärvet av “konkurrenten” CoolGuard fördubblade ICU Scandinavia kundbasen inom affärsområdet Mat säkerhet till över 800 kunder.

I april 2019 introducerade vi Boomerang in the Cloud (Boomerang version3) till marknaden. Boomerang in the Cloud har skapat en helt ny nivå av enkelhet och skalbarhet. Boomerang In the Cloud kan hantera miljoner av mätpunkter och kan
installeras med ett klick. Boomerang in the Cloud kan även köras on premiss och som private Cloud.

Future

At ICU Scandinavia, we have a clear mission: to supply “automatic quality assurance systems for laboratories, cold storage facilities and food safety that meet the regulatory requirements for logging and documentation”.

Our vision is to connect automatic quality assurance systems over the Internet for many thousands of customers (laboratories, pharmacies, hotels, restaurants, logistics companies and department stores) worldwide.

en_USEnglish