Coolguard Touch update!

//Coolguard Touch update!

Coolguard Touch update!

Uppdatering ver. 17.CGT.01

Årets första uppdatering innehåller den del småfixar och större tydlighet samt enklare uppföljning.

  • Problem ibland med kvittens av arbetsuppgifter vid långsamma Internet-anslutningar – åtgärdad.
  • Vid hanteringen av avvikelser gick det i vissa fall inte att delkvittera eller kvittera – åtgärdad
  • Djupare åtkomst till kontrollpunkter samt avvikelser för uppföljning från arbetsuppgiftsgrafen.
  • Större tydlighet vid  ”kvittera arbetsuppgift och skapa avvikelse”. För att inte omedvetet skapa manuella avvikelser
  • Större tydlighet i avvikelsehantering – mer information redan i listan och på detaljsidan

Nästa uppdatering kommer att ske under andra kvartalet 2017 och då kommer fokus till stor del att ligga på administrativa funktioner samt enklare support och ärendehantering för användare.

 

Av | 2017-01-27T13:14:58+00:00 27, jan, 2017|2. Coolguard - Kök|

Om författaren:

Carl Strömberg kommer från IT sidan och har lång erfarenhet av webbaserade tjänster. Han har arbetet med digital egenkontroll sen 2005 bl.a. som projektledare, produktägare och utvecklare.