Våra miljömål, som en del av vårt ISO 14001, uppfylldes med råge under 2020 – En del är såklart avhängt pandemin, vilket medfört mindre resande – men vi har även ökat vår omsättning under 2020. Så sammantaget är vi glada åt resultatet men inte nöjda.
Vår ambition är att ha ett så litet klimatavtryck som möjligt. Och det ambitionen är ett pågående arbete inom alla delar av vår verksamhet – från resor till materialinköp.