Branschriktlinjer- vad finns det och vad gäller för mig?

/, Kök/Branschriktlinjer- vad finns det och vad gäller för mig?

Branschriktlinjer- vad finns det och vad gäller för mig?

Varje bransch väljer att ta fram sina branschriktlinjer med en egen beskrivning av hur företagen inom branschen kan göra för att uppfylla lagstiftningens krav och för att underlätta dialogen med kontrollmyndigheterna.

De olika branschriktlinjer kan vara allt från övergripande och allmängiltiga till väldigt detaljerade. Livsmedelsverket överlåter åt branschorganisationen att avgöra detta under förutsättning att branschriktlinjerna uppfyller kraven på lämpligt stöd för företagen.

En branschriktlinje kan ger bland mycket annat oftast både stöd till givna temperatur gränser och eventuella åtgärder då dessa inte uppfylls. Här är ett exempel är taget från ’Visitas branschriktlinjer för restauranger’: ”Temperatur vid kyl- och frysförvaring Kylar och frysar ska hålla den temperatur som varorna behöver. Varje gång vi ställer in varor i kyl eller frys ska vi vara uppmärksamma på att temperaturen är rätt genom att titta på termometern. Finns förvaringsanvisning på förpackningen ska den följas.”

De Nationella branschriktlinjer skall utgöra ett stöd för kontrollmyndigheterna, när de i kontrollen kan hänvisa till hur branschen anser att reglerna kan tillämpas. http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/information-om-nationella-branschriktlinjer.-2013..pdf De Nationella branschriktlinjer som bedömts och godkänts av Livsmedelsverket finns listade på livsmedelverkets webbplats. http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/branschriktlinjer2/

Man kan bland annat hitta dessa branschriktlinjer på livsmedelverkets webbplats.

Av | 2016-02-18T14:39:12+00:00 18, feb, 2016|2. Coolguard - Kök, Kök|

Om författaren:

Joachim Couchér har en bakgrund från IT-branschen som projektledare, systemutvecklare och produktägare. Han har arbetet med kommunikationslösningar och system för och loggning av data från slutet av 1990-talet. På ICU Scandinavia har han erfarenhet från 100-tals Boomerang & CoolGuard installationer på allt från IVT kliniker till restauranger.