Hur ofta skall man kalibrera?

/, Tips & trix/Hur ofta skall man kalibrera?

Hur ofta skall man kalibrera?

Vad är kalibrering?

Kalibrering är att ta reda på hur stort mätfelet mellan det ”sanna mätvärdet” och det ”visade mätvärdet”. 

Behöver man kalibrera?

Det görs otaliga temperaturmätningar varje dag utan kalibrering med godtagbara resultat. Detta beror på att mätutrustningen tillverkas enligt de normer som tidigare erbjudit tillräckligt snäva toleranser. Allt fler verksamheter får ökande krav på spårbarhet för kvalitetssäkring, skärpta miljökrav, nya EU-direktiv etc.. För att kunna möta dessa krav och uppnå full spårbarhet och dokumentation på sina mätningar och processer, finns det bara en lösning — Kalibrering. Kvalificerad kalibrering innebär en betydande minskning av mätosäkerheten. Noggrannheten i dina mätningar verifieras av kalibreringsprotokoll och certifikat, så att du uppnår full spårbarhet i din mätverksamhet. I loggningssystem (t.ex. Boomerang) kan kalibrering åtföljas av en justering av visat mätvärde så mätfelet försvinner, men annars är kalibreringen endast är ett intyg på hur stort mätfel en viss mätutrustning har.

Hur ofta skall man kalibrera?

Vi på ICU får ofta frågan om hur ofta våra kunder skall kalibrera sina sensorer och loggningssystem. Det enkla svaret, är att de allra flesta arbetar efter ett årligt kalibreringsintervall.  Man måste dock komma ihåg att alla mätinstrument och sensorer förändras med tiden, det gäller oavsett fabrikat och mätmetod. Det är ju också så att eftersom sensorerna vistas i olika miljöer är det viktigt att ha kontinuerlig kontroll av varje enskild sensor.

Det är dessutom skillnad på temperatursensorer kontra sensorer för luftfuktighet eller CO2. Temperatursensorer har ofta en väldefinierad (och väldigt väldigt liten) drift över tid. T.ex. så pratar man om att Pt100-sensorer har en stabilitet på ±0.05°C per år och ett bra Pt100-element driver max 0.01°C.  Fuktsensorer å andra sidan påverkas ju av kemikalier, damm och andra partiklar i luften. Gassensorer åldras också vilket gör att de bör kalibreras regelbundet, sensorer som flyttas runt (handinstrument), dvs byter omgivningsmiljö, bör kalibreras oftare än fasta installationer… osv.

Det som styr hur ofta eller hur noggrann kalibrering man bör göra på sitt system beror dels på vilken verksamhet, och dels på vilka krav man har på det man kontrollerar.  I branchriktlinjen för ”Servicehandeln – Säker mat” från Svensk servicehandel beskrivs både kontroll och kalibreringsfrekvens. ”Kontroll och kalibrering av mätutrustning ska göras med följande intervall. − Vågar som används till försäljning av varor på lösvikt ska kalibreras 1 gång/år. − En termometer med insticksgivare som används i egenkontrollen ska kalibreras minst 1 gång vart femte (5:e) år. − Kontroll av termometer med insticksgivare ska göras minst 1 gång/år.”

Olika branscher har olika riktlinjer på vad som är viktigt i just den branschen, men till syvende och sist så är det upp till de egna kvalitetsrutinerna att definiera hur ofta kalibrering på olika sensorer och system behöver utföras. Vanligast för laboratorier är som sagt ”en gång per år”, men vissa kalibrerar varje kvartal eller till och med oftare än så och andra kalibrerar endast vartannat år.

Har du frågor eller funderingar när det gäller kalibrering kontakta oss på ICU Scandinavia så hjälper vi dig!

Referenser

Servicehandeln – säker mat- Svensk servicehandel: http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/saker-mat-i-servicehandeln.pdf

Vår partner Pentronic är ett ackrediterat labb och mycket duktiga på kalibrering. Pentronic utbildar också ICU Scandinavia’s personal kontinuerligt på kalibrering, så att vi kan erbjuda kalibreringstjänster till våra kunder. http://www.pentronic.se/start/temperaturgivare/teori-om-givare/kalibrering.aspx

Av | 2017-02-07T09:40:30+00:00 19, okt, 2015|1. Boomerang - Labb, Tips & trix|

Om författaren:

Per Hammargren och är försäljnings & marknadschef på ICU Scandinavia. Han är en av grundarna av ICU Scandinavia och har en bakgrund inom IT.