Mäta temperatur med Handenhet

/, Kök, Tips & trix/Mäta temperatur med Handenhet

Mäta temperatur med Handenhet

Temperaturmätning är ett stort område som omfattar en mängd olika mätsituationer med olika material, temperaturområden, massa, konsistens, vilken noggrannhet och svarstid som önskas etc. Därför är det svårt att generellt ange, när en mätmetod fungerar bra eller dåligt. Vid ”kontinuerlig mätning” så monterar man en fast sensor vid eller i mätobjektet, men för temperaturtagning vid t.ex. tillagning av mat eller vid ankomstkontroll av livsmedel behöver du använda en Handenhet (handtermometer).

Vår Handenhet kan mäta med två olika metoder:

 1. Infraröd mätning (IR) som är beröringsfri.
 2. Mätsticka eller temperatur-probe som man för in i (eller vid) mätobjektet.

Alla kroppar avger elektromagnetiska vågor, eller strålning, beroende på deras temperatur. Den strålningen kan användas för att mäta temperatur utan att vidröra mätobjektet, med en IR-termometer. Det finns några saker att tänka på när man mäter med IR termometer: Om man bara skall göra en jämförande mätning där absolut noggrannheten inte är så viktigt, är det OK att använda ett IR-instrument. Det är ett förhållandevis snabbt och enkelt mätförfarande. Några tumregler finns när det gäller IR-temperaturmätning: I stort sätt går det att göra bra mätningar på alla ickemetalliska material och målade metallytor. När det gäller högblanka metallytor rekommenderas inte IR-mätning, endast om ytan målas eller tejpas.

Mäta med IR:

 • Låt termometern acklimatisera sig. För att undvika felmätningar bör termometern få ligga ca 20 – 30 minuter i den temperatur där mätning skall ske. Skall man mäta inne i ett kylrum bör alltså IR termometern läggas in där en stund i förväg.
 • Sikta på mätobjektet och , tryck på IR knappen. Tänk på förhållandet mellan avstånd – mätområde. Laser används denna endast som riktmedel, ej för mätning

Möjliga felkällor vid IR mätning:

 • Blank metallyta. Reflektionen påverkar mätningen mer än emissionen.
 • Mätområdet är större än mätobjektet.
 • Smuts eller imma på linsen.
 • Stor temperaturdifferens mellan instrument och omgivningsluft
 • Luftficka mellan förpackningsmaterial och mätobjekt

Ifall temperaturmätningen med IR tar lång tid (eller blir orimlig/fel), kan det bero på att man har gått från en varm plats till en kall plats för att göra en mätning tex in i ett kylrum. IR mätningen fungerar så att IR modulen gör en kompensering mot sin omgivning. Om IR kroppen är varm och kyls ner så kommer mätning mot IR kroppen som skall kompenseras förändras, detta gör att det tar tid och kan även medföra att mätningen inte blir korrekt. Åtgård – Låt Handenheten ligga i den temperatur som den skall mäta (acklimatiseras) och gör om mätningen.

En mer noggrann temperaturmätning görs med mätsticka  eller en s.k. temperatur-probe.

Mäta med mätsticka:

 • Låt temperatur-proben acklimatisera sig. För att undvika felmätningar bör termometern få ligga ca 20 – 30 minuter i den temperatur där mätning skall göras.
 • Stick in proben i det som skall mätas. Är det någon som är fryst skall proben läggas mellan objekt då proben INTE är gjord för att stickas in i frusna objekt.

Om probe-mätningen tar lång tid, så beror det oftast på att temperaturen inte är stabil. Handenheten kontrollerar att temperaturerna som den mäter inte varierar, när temperaturerna varierar och inte är stabil så gör handenheten mätningar tills värdet blir stabilt. Om proben mäter på olika platser (dvs. om man inte håller proben stilla på exakt samma ställe) kan värdena variera tillräckligt för att probens värde inte godkänns. Det kan också vara så att probens start-temperatur var långt ifrån den temperatur där den skall mäta då tar det längre tid för proben att svänga in sig på rätt temperatur. Åtgård – Låt handenheten ligga i den temperatur som den skall mäta (acklimatiseras) och gör om mätningen.

Generellt kan man säga att mätstickan är lite långsammare än IR och mätstickan måste naturligtvis rengöras mellan olika mätningar, men ger en mer noggrann och tillförlitlig temperaturmätning i de allra flesta fall.

I vår Handenhet till Coolguard-systemet kan man dessutom koppla ihop den utförda mätningen med mätobjekt som finns i en lista på displayen, man bläddrar sig fram och väljer mätobjekt från listan innan man utför mätningen. Den utförda mätningen lagras därefter i systemet och finns i din dokumentation för egenkontrollen.

Av | 2017-02-07T09:40:32+00:00 8, sep, 2015|2. Coolguard - Kök, Kök, Tips & trix|

Om författaren:

Per Hammargren och är försäljnings & marknadschef på ICU Scandinavia. Han är en av grundarna av ICU Scandinavia och har en bakgrund inom IT.