Hållbarhet

ICU SCANDINAVIA AB

ICU är ISO Certifierad enligt ISO 9001 & ISO 14001

Vi tror på Hållbarhetsarbete

ICU lägger stor vikt vid att uppfattas som en attraktiv, schyst och tillförlitlig arbetsgivare där individens rättigheter sätts i fokus och prioriteras framför kortsiktiga vinster.

ICU sätter stor stolthet i att följa lagar & regler och har som utalda mission att bygga långsiktigt förtroende hos sina nuvarande och framtida kunder.

ICU stödjer FN Global Compact initiativs 10 principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1
ICU stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter inom
den sfär som vi kan påverka

Princip 2
ICU försäkrar sig om att inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Princip 3
ICU upprätthåller föreningsfrihet och ett erkännande av rätten till kollektiva
förhandlingar

Princip 4
ICU stödjer ingen form av tvångsarbete

Princip 5
ICU stödjer ingen form av barnarbete

Princip 6
ICU accepterar ingen form av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Miljö

Princip 7
ICU stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8
ICU tar initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

Princip 9
ICU uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Korruption

Princip 10
ICU motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning samt
mottagande och givande av mutor

Kvalitetsledningssystem ISO 9001.

ICU-Scandinavia-AB-9001-1
Kvalitetssamordnare: Nedim Akbulut
Kvalitetspolicy
Tel: 08-544 435 61
Mailadress: nedim.akbulut@icuscandinavia.com

Miljöledningssystem ISO 14001. 

ICU-Scandinavia-AB-14001-1
Kvalitetssamordnare: Nedim Akbulut
Miljöpolicy
Tel: 08-544 435 61
Mailadress: nedim.akbulut@icuscandinavia.com

GDPR (Dataskyddsförordningen), Personuppgiftpolicy hos ICU Scandinavia AB
(komprimerad, för fullständig version Klicka här)

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation – GDPR inom hela EU och det är viktigt för oss att du som besökare och kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakt
Personuppgiftsansvarig: Per Hammargren
Tel: 070-572 37 80‬
Mailadress: per.hammargren@icuscandinavia.com

Kunder
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster du köper av oss, samt för att ta fram och skicka relevant information till dig. Som kund hos oss behöver du inte göra något med anledning av detta, men läs gärna vidare om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Tredje part
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Vilka rättigheter du har över dina data
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

sv_SESwedish