Boomerang guide

ICU SCANDINAVIA AB

Vi har samlat alla information som behövs för att veta mer om Boomerang

Boomerang Guider och broschyrer

hanterar och dokumenterar ditt egenkontrollprogram och dina temperaturer.

Boomerang för labb

Boomerang för labb

Automatisk och kontinuerlig temperaturloggning

Vår översiktliga Boomerang-broschyr ger dig en sammanfattning på automatisk och kontinuerlig loggning för kvalitetssäkring i laboratorier.

Whitepapers

Guiden till effektiv och säker labbmiljö

Ett tänkvärt händelseförlopp:

När temperaturen i kylskåpet lästes av på måndagsmorgonen så upptäcktes att temperaturgränsen överskridits sedan fredagsmorgonens avläsning. – Hur gör man nu? Enligt instruktionen måste man ju kassera hela innehållet i frysen, dvs. alla värdefulla reagenser och prover som lagrats i kylskåpet måste slängas. Katastrof! En säkrare labbmiljö måste skapas.

Krav på kontrollsystem för labb

Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ av koll man bör ha och vilken dokumentation man bör upprätta. När man kikar på temperaturloggning så finns det valmöjligheter, beroende på vilken omfattning man kan tänka sig och vilken budget man har.

Investeringar i kontrollsystem

Investeringsbehov:

Vilka investeringar bör man räkna med att behöva göra för att komma igång?
Hur ser kostnaderna ut över tiden eller är det kanske så att man kan tjäna pengar på att implementera temperaturloggning?

Tanken med detta dokument är att ge dig en bild av vilka investeringar som krävs och vilka besparingar som du kan uppnå med att skaffa ett automatiskt loggningssystem, det är sådan typ av information du kan komma att behöva gå igenom när ni skall komma fram till ett budgetbeslut.

Trygghetsguiden

Finns det garantier för att temperaturloggningssystemet alltid fungerar och vad händer om frågor uppstår? I det här dokumentet beskriver vi tjänster och den organisation vi byggt upp för att kunna erbjuda trygghet och säkerhet till laboratorier som väljer att implementera automatiska kvalitetssystem för kontinuerlig temperaturloggning.

Datasheets

Funktioner i Boomerang

Här är en teknisk beskrivning på de viktigaste och mest använda funktionerna i Boomerangsystemet.

Sensorer och tillbehör

Här finner du tekniska data och parametrar på våra mest använda temperatursensorer och tillbehör till Boomerang.

Kalibreringstjänster

Vår kalibreringspersonal är utbildad och certifierad, vi kan utföra fältkalibrering på er loggningsutrustning i era lokaler. Ni får komplett dokumentation och kalibreringsprotokoll för att uppnå full spårbarhet. Denna tekniska beskrivning ger lite mer information om våra kalibreringstjänster.

Infrastruktur

Boomerang är flexibelt och man har många alternativ att välja på för att konfigurera sitt system, trådlöst eller via nätverk och kanske över Internet. Den här tekniska beskrivningen visar översiktligt de vanligaste sätten att koppla ihop sitt Boomerangsystem.

LCSS-avtal

ICU Scandinavia ingår långsiktiga LCSS-avtal med alla Boomerang-kunder. I tillägg till licensen som garanterar tillgänglighet och framtida uppdateringar av programvaran så är LCSS också en livstids funktionsgaranti på Boomerang-produkterna i systemet. LCSS-avtalet ger dig support och hjälp via telefon, epost eller web.

Olika typer av mätpunkter

Boomerang kan logga många olika typer av mätpunkter i många olika typer av utrustningar. Vi har samlat några av våra mest använda mätpunkter i denna tekniska beskrivning.

sv_SESwedish