/Solutions
Solutions 2017-02-07T09:40:21+00:00

Solutions

Med våra system Boomerang och Coolguard har vi valt att fokusera på endast en liten del av den möjliga marknaden. Men användandet av automatiska system för datainsamling är naturligtvis enormt: t.ex. inom fastigheter med IMD (Individuell Mätning och Debitering), energimätning, inom processindustrin, logistik och fjärravläsning av nivåer i tankar och cisterner etc.

ICU Scandinavia anpassar lösningar och utvecklar också lösningar på uppdrag. Vi arbetar tillsammans med partners som är ledande inom sina respektive områden. Med ett erbjudande baserat på våra tekniska plattformar och produkter samt vår långa erfarenhet av system för datainsamling och kvalitetssäkring så hittar vi våra partners inom M2M. Funktionalitet såsom analog mätning, webblösningar och infrastruktur för datainsamling, hantera databaser samt att distribuera varningar/larm/åtgärder som insamlat data ger upphov till, är grunderna i vårt erbjudande.

Vi är ett innovativt ingenjörsföretag med fokus på weblösningar för insamling av data, elektronik och mjukvaruutveckling, vår stora styrka ligger i att utveckla produkter och kompletta system på det mest effektiva sättet. Våra projekt sträcker sig från enklare prototyper eller konceptprodukter med ett fåtal komponenter ända till webbaserade datainsamlingsystem. Vi är ditt stöd i alla faser av ditt projekt; ta fram en demonstrator som visar konceptet, utveckla prototyper och sätta produkten i produktion eller modifiera en befintlig produkt med senaste teknologin och funktioner – vi är din utvecklingspartner och samarbetspartner.

Vi på ICU Scandinavia strävar efter långsiktiga samarbeten med våra strategiska M2M-partners inom olika områden. Optimalt är när vi kan samarbeta hela vägen från inledande brainstorm-möten när produkterna definieras, via produkt- och systemutvecklingen och även vid marknadsintroduktion och drift av system. Eftersom vi redan har organisation för såväl installation, drift, service och support så hittar vi ofta synergier som ger ett långsiktigt fruktsamt samarbete.

Kontakta oss!